Korleis logge inn?

For å kunne logge inn på foreldre siden så må barnehagen ha registrert din e-post adresse på heimesiden (Den vil ikkje bli synlig for alle). Da vil du få ein e-post med informasjon og ein link til sida. Du bestemmer sjølv passord, og brukernamn er din e-post adresse.

           

Trykk på for foreldre for å logge inn.

             

Etter du har logga inn så vil du få opp ei slik side

             

Ved å trykke på informasjon så vil du få opp aktueltarkiv (Der vil oss legge ut dokumentasjon av kva vi gjer), i dag arkiv (Fungerar på same måte som dagsrapport i barnehagen. Der er det ikke mulig for oss å legge ut bilete.), foreldreliste (oversikt over born, foreldre, tlf nummer og e-post), og samarbeidsutvalget.

Inne på siden kan dykk også sjå vekeplan for avdelingane og bilete.

Si i frå i barnehagen om du ikkje kjem inn på siden eller treng hjelp til noko :)