.

Personalet i barnehagen er underlagt teieplikt. Dette innebær at oss er forplikta til å teie om opplysninger som oss får om born og deiras familie (Barnehageloven 2012, § 20). Barnehagen har opplysningsplikt til barneverntjenesten. Sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten (Barnehageloven 2012, § 21-22).

 

Du kan lese meir om opplysningsplikt og teieplikt i barnehageloven og i rammeplanen.

Barnehageloven

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Rammeplan

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/tema-og-redaksjonelt-innhold/redaksjonelle-artikler/2011/rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-opp.html?id=632004n