.

Kjernetida i barnehagen er kl. 09.30 – 14.00. Har dykk behov for å levere bornet etter kl. 09.30 så vil vi gjerne ha beskjed om det, fordi vi ofte startar med samlinger, gruppeaktiviteter, utflukter etc. rundt dette tidspunktet.

 

Telefon nr:
Fjellknausen: 48103385
Veslestubben: 46814757