.

Kjernetida i barnehagen er kl. 09.30 – 14.00. Har dykk behov for å levere bornet etter kl. 09.30 så vil vi gjerne ha beskjed om det, fordi vi ofte startar med samlinger, gruppeaktiviteter, utflukter etc. rundt dette tidspunktet.

Gje beskjed om barnet skal bli henta av andre enn foreldra og når barnet skal ha fri eller er sjuk. 

Telefon nr:
Fjellknausen: 48103385
Veslestubben: 46814757