.

Blir bornet halde heime på grunn av fridag eller sjukdom, ynskjer vi å få beskjed om det. Sjuke born må haldast heime til eventuelt smittefare er over. Born som har hatt feber bør ha ein feberfri dag før dei kjem barnehagen. Når formen ikkje er på topp er det slitsomt å vere i barnehagen. Hugs at feber kun er eit symptom på sjukdom og at ein derfor kan vere sjuk utan feber. Sjekk allmenntilstanden til borne!