.

Barnehagen legg stor vekt på uteliv. Derfor må det til ein kvar tid finnast riktig klede og sko etter veret og temperatur. Hugs å ha liggande tilstrekkeleg med skift i barnehagen!  
NB! Cherroks blir kalde når det kryp under 0 grader. Det er viktig at alle klede / eigendelar til borne merkast med namn slik at oss kan halde orden på kven som eig kva.