Fjellknausen

Det er totalt 18 barn på Fjellknausen barnehageåret 2017 / 2018