Nye betalingssatsar

Klikk inn for å sjå nye satsar for foreldrebetaling, gjeldande frå 1.1.2017

Barnehagetilbud

Gradering av foreldrebetalinga

frå 1.1.2017

        Pris opphald
5 dagar 100 % av makspris 2 730
4 dagar 90 % av makspris 2 460
3 dagar 70 % av makspris 1 910
               Kjøp av tilfeldige enkeltdagar 245

 

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 osv.

Sats for tilfeldig kjøp av opphald i 2017: 265 kr. (Derav 245 kr for opphald og 20 kr for kost).

 

Kostpengar i barnehagen frå 1.1.2017:

Barnehagetilbod

Gradering av

foreldrebetalinga           

Pris                    kost                   
5 dagar 100 % av fastesett pris 360
4 dagar 90 % av fastesett pris 325
3 dagar 70 % av fastsett pris 255