5-om-dagen barnehage

5 om dagen i tråd med myndighetenes anbefalinger

85 % av barn i Norge under seks år tilbringer mesteparten av den tiden de er våkne i barnehagen.

Om lag 6 500 barnehager huser nærmere 290 000 barn. Derfor er barnehagene en meget viktig arena for forebyggende helsearbeid.

Matvaner etableres tidlig, og innholdet i måltidene som serveres er av stor betydning. Gode vaner har man med seg hele livet. Mat og måltider er en sentral del av den daglige virksomheten i barnehagen, og måltidene i barnehagene utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold.

Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse.

Vestsida kulturbarnehage setter stort fokus på å servere barna frukt og grønt til alle måltider i barnehagen.

For tips og inspirasjon: Gå inn på www.frukt.no