Ansatte

Fjellknausen

Vestsida kulturbarnehage Brubak

Stilling: Annet

Anita Sætha

Stilling: Assistent
erisetha@bbnett.no

80% assistent. Fri tysdag

Tina Gjeilo

Stilling: Styrer
959 33 187
tina_gj@hotmail.com

80 % styrar. Fri onsdag.

Aslaug Flatmoen

Stilling: Pedagogisk leder

100 % ped. leiar

Sigrid Bergum

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
911 31 553
scbergum@online.no

80% barne- og ungdomsarbeider. Fri fredag.

Silje Anita Kristiansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
951 53 496
siljek2011@gmail.com

73 % barne- og ungdomsarbeider. -Kjøkkenansvarleg måndag og torsdag. Er på avd. Fjellknausen tysdag og fredag.

Anette Brubak

Stilling: Eier
930 94 217
anbrub@online.no

Veslestubben

Vestsida kulturbarnehage Brubak

Stilling: Annet

Runar Rygh Løkken

Stilling: Assistent
959 04 949
runar.loekken@gmail.com

100 % assistent

Tina Gjeilo

Stilling: Styrer
959 33 187
tina_gj@hotmail.com

80 % styrar. Fri onsdag.

Åshild Lilleseter

Stilling: Pedagogisk leder
480 57 101
aashild_86@yahoo.no

80% stilling. (I svangerskapspermisjon)

Ruth Therese Skogstad

Stilling: Pedagogisk leder
911 79 032
rutta_t@yahoo.no

80 % ped.leiar. Fri onsdag.

Silje Anita Kristiansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
951 53 496
siljek2011@gmail.com

73 % barne- og ungdomsarbeider. -Kjøkkenansvarleg måndag og torsdag. Er på avd. Fjellknausen tysdag og fredag.

Lillian Stenseng

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
lillstenseng@gmail.com

80 % barne- og ungdomsarbeider. Fri fredag

Sissel Kronberget

Stilling: Barnepleier
416 91 424
shkronbe@online.no

100 % barnepleier

Anette Brubak

Stilling: Eier
930 94 217
anbrub@online.no

Andre ansatte