Ansatte

Fjellknausen

Vestsida kulturbarnehage Brubak

Stilling: Annet

Anita Sætha

Stilling: Assistent

80% assistent. Fri fredag

Tina Gjeilo

Stilling: Styrer

80 % styrar. Fri onsdag.

Aslaug Flatmoen

Stilling: Pedagogisk leder

100 % ped. leiar

Sigrid Bergum

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

70% barne- og ungdomsarbeider. Fri måndag og annakvar onsdag.

Silje Anita Kristiansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

70 % barne- og ungdomsarbeider. -Er på avd. Fjellknausen måndag og på avd. Veslestubben tysdag, torsdag og annakvar fredag.

Anette Brubak

Stilling: Eier
930 94 217
anbrub@online.no

Veslestubben

Vestsida kulturbarnehage Brubak

Stilling: Annet

Tina Gjeilo

Stilling: Styrer

80 % styrar. Fri onsdag.

Åshild Lilleseter

Stilling: Pedagogisk leder

100 % stilling, men jobbar nå 50 %. Fri tysdag, anna kvar onsdag og fredag.

Ruth Therese Skogstad

Stilling: Pedagogisk leder

80 % ped.leiar. Fri onsdag.

Sigrid Bergum

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

70% barne- og ungdomsarbeider. Fri måndag og annakvar onsdag.

Silje Anita Kristiansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

70 % barne- og ungdomsarbeider. -Er på avd. Fjellknausen måndag og på avd. Veslestubben tysdag, torsdag og annakvar fredag.

Lillian Stenseng

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

70 % barne- og ungdomsarbeider. Fri torsdag og annakvar fredag

Sissel Kronberget

Stilling: Barnepleier

100 % barnepleier

Anette Brubak

Stilling: Eier
930 94 217
anbrub@online.no

Andre ansatte